Образец заполнения формы 4 рро

Образец заполнения формы 4 рро

Підприємство зареєстроване в одному районі міста, а фактичне місце викидів забруднюючих речовин в іншому. Куди необхідно подавати декларацію з екологічного податку?

Фізособа-резидент отримав акції підприємства у подарунок і є єдиним власником підприємства. Доходів та девідендів від підприємства не отримував. Прибуток підприємства не розподілявся.

Як правильно задекларувати наявність корпоративних прав фізособи-резидента України в підприємстві, що знаходиться за кордоном?

Неприбуткова організація — виконавець проекту Міжнародної технічної допомоги має право на пільги з ПДВ.

Проте платником ПДВ вона не зареєстрована. Чи потрібно подавати Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги (додаток 8)?

У фінзвітності за 2019 р. помилково не внесено списання НМА у зв’язку з закінченням строку їх використання.

У 2015 р. активи введені в експлуатацію, а в 2019 р. були повністю амортизовані. Як це виправити у звітності? Чи подавати інформацію про виправлення до ДФС?

Регистрация и ведение КУРО

В книге учёта расчётных операций фиксируются данные о наличных расчётах.

КУРО должна быть зарегистрирована на каждый регистратор расчётных операций, а если СПД разрешено проводить расчёты без кассового аппарата с использованием расчётной книжки — на место продажи товаров или предоставления услуг (магазин, мастерскую и пр. то место, где проводят расчётные операции). Регистрируют КУРО в фискальном органе по основному месту учёта предпринимателя или юрлица (исключение — филиалы ЮЛ.

которые могут зарегистрировать КУРО по своему местонахождению, но ЕГРПОУ юрлица). с защитным средством контроля — специальной пломбой с номером, в виде прямоугольника размером 79 × 24 мм с фигурной вырубкой по краям, разделённого линией перфорации на две части.

Пломбу можно приобрести в специализированной фирме по изготовлению средств контроля.

Многие субъекты хозяйствования, использующие в своей деятельности для расчетов кассовые аппараты, сталкиваются с ситуациями, когда отключается электроэнергия или кассовый аппарат ломается.

В этих случаях следует руководствоваться следующими документами: Законом Украины от 06.07.95 г. № 265/95-ВР

«О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг»

(далее — Закон о РРО ); Порядком регистрации и ведения книг учета расчетных операций и расчетных книжек, утвержденным приказом Миндоходов от 28.08.2013 г. № 417 (далее — Порядок ведения КУРО и РК ); Порядком регистрации, опломбирования и применения регистраторов расчетных операций за товары (услуги), утвержденным приказом Миндоходов от 28.08.2013 г.

№ 417(далее — Порядок применения РРО ).

РРО и касса

Для госпсуб’єктів, які мають справу з готівкою, застосування реєстраторів розрахункових операцій — завжди актуальна тема.

А тим більше сьогодні, коли в цьому напрямі постійні зміни.

З огляду на це, усю актуальну інформацію про касові операції, готівкові (безготівкові) розрахунки та РРО зібрано на цій сторінці: новини, документи, довідники, бланки та форми звітності, аналітичні статті та консультації спеціалістів «ДК». Ліміт каси: коротко про головне При готівкових розрахунках підприємства можуть зберігати кошти у касі в межах встановленого ліміту. В яких розмірах його встановлювати, коли переглядати та як збільшити, а головне — як це все документально оформляти?

Розглянемо у статті Наслідки переїзду на інший поверх Наше підприємство здійснювало торгівлю на другому поверсі торгового центру із застосуванням двох РРО.

Всем неприбыльным организациям: благотворительным, общественным, политическим партиям и кооперативам следует срочно, до 1 июля 2019 провести перерегистрацию в соответствии с новыми требованиями Налогового кодекса.

Подробно читаем здесь >>>>>> 2) Форма 2 — Заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту (Заявление карточка о государственной регистрации перехода юридического лица на деятельность на основании собственного учредительного документа и ли модельного устава) ; 3) Форма 3 — Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (заявление карточка о государственной регистрации изменений в ведомости о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и обшественных формирований СКАЧАТЬ) ; Здравствуйте! «Письмо счастья» о внесении изменений и перерегистрации неприбыльной организации не пришло.